Lennart Magnus

JOKRAB är uppkallat efter de båda grundarna Lennart Joling och Magnus Kristiansson, båda med lång erfarenhet inom branchen.

Under företagets första år i slutet av 1980-talet var de båda de enda anställda men nu har firman vuxit till fem medarbetare. År 1991 byggde JOKRAB sin egen verkstad i Svenneby, utanför Hamburgsund i Bohuslän.

Läs vidare om JOKRAB's Personal och lokaler

      info@jokrab.com